Wielkie litery a nauka czytania

Dlaczego nauka czytania rozpoczyna się od poznania WIELKICH liter? Bardzo chętnie rozpoczęłabym pracę z moim 2-letnim synkiem, ale nie przekonują mnie wielkie litery używane w materiałach.

Porady logopedy:

Używanie wielkich liter to podstawowy zabieg ułatwiający analizę i syntezę wzrokową. Badania naukowe wykazują, że rodzaj czcionki ma PODSTAWOWE znacznie dla odbioru materiału jako łatwy lub trudny, nawet dla małego dziecka. Najłatwiejsza w odbiorze jest duża czcionka bezszeryfowa czyli pozbawiona ozdobnych, krótkich kresek (np. Arial). Przejście na mały druk odbywa się „automatycznie”, często bez konieczności dodatkowych ćwiczeń, ale dopiero wtedy, kiedy dziecko jest poznawczo na to gotowe. Wczesne wprowadzanie małego druku, często szeryfowego, powoduje wycofywanie się dzieci z nauki czytania. Dla dziecka 2-letniego byłoby to poważne utrudnienie. Nie znam dziecka, które po nauce czytania dużym drukiem nie czytałoby równie sprawnie małego druku, ale znam sporo dzieci odmawiających czytania „poplątanych literek”, jak określają teksty szeryfowe.

Życzę radości odkrywania z Synkiem świata druku. Z dużym drukiem jest to znacznie łatwiejsze.
dr Marta Korendo