Prof. Jagoda Cieszyńska


Kilka słów o autorce metody symultaniczno-sekwencyjnej

jagodacieszynskaRodowita krakowianka, psycholog – logopeda, doskonała terapeutka dzieci niesłyszących, autystycznych, dyslektycznych. Jest nie tylko doświadczonym praktykiem, ale także wybitnym naukowcem. Liczne rozprawy, publikacje oraz lata badań nad skuteczną metodą nauki czytania zaowocowały w 2008 roku nominacją profesorską. Jest kierownikiem Pracowni Logopedycznej w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Ważniejsze publikacje:

  •         Rozumienie i użycie słownych określeń czasu przez dzieci niesłyszące, Energeia, Warszawa, 1999.
  •         Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym,   Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2000.
  •         Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji? Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2001
  •         Metody wywoływania głosek, Kraków 2003
  •         Seria Kocham czytać, Wydawnictwo Edukacyjne 2003
  •         Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? Kraków 2006
  •         Kocham uczyć czytać, Kraków 2006.
  •         Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007
  •         Kocham szkołę! Podręcznik do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Wydawnictwo WiR 2011