„Moje sylabki” – ćwiczenia do nauki czytania

Zestawy ćwiczeń Moje sylabki powstały z myślą o przedszkolakach, a przede wszystkim o uczniach zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zestawy zostały opracowane tak, by mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz rodzice w czasie nauki i zabawy z dziećmi w domu.

Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i dyslektycznymi. Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych.

Seria pięciu zestawów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

W 10. rocznicę wydania serii, razem z autorkami, bogatszymi o własne doświadczenia terapeutyczne oraz chcącymi spełnić potrzeby terapeutów pracujących z dziećmi młodszymi, zdecydowaliśmy się na następujące ulepszenia edytorskie:

  • większą czcionkę;
  • współczesne ilustracje;
  • prosty i praktyczny układ graficzny.

Nowe wydanie wzbogaciliśmy też o:

  • dodatkowe ćwiczenia do układania, wycinania, wyklejania (z myślą o grupach przedszkolnych);
  • pierwsze ćwiczenia do czytania ze zrozumieniem (zdania bez rysunków);
  • bardziej szczegółowe instrukcje do ćwiczeń.

Pakiet obejmuje 5 zestawów (wszystkie dostępne):

 ZESTAW I zawiera:
• samogłoski;
• wyrażenia dźwiękonaśladowcze;
• pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, f, w, t, d;
• wyrazy do czytania globalnego;
• zestawy samogłoska + sylaba otwarta;
• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
• zdania i proste teksty.

Zobacz w księgarni

 

 

ZESTAW II zawiera:
• sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n;
• zestawy samogłoska + sylaba otwarta;
• wyrazy do czytania globalnego;
• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
• zdania i proste teksty.

Zobacz w księgarni

 

 

 

ZESTAW III zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n;
• wyrazy czytane globalnie,;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
• zdania i teksty.

Zobacz w księgarni

 

 

 

ZESTAW IV zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, h, ł, c, dz, cz, dż;
• krótkie wyrazy jednosylabowe;
• wyrazy czytane globalnie;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
• teksty, krzyżówki sylabowe.

Zobacz w księgarni

 

 

 

ZESTAW V zawiera
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami ś, ź, ć, dź, r, ń;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
• wyrazy z samogłoskami nosowymi: ą, ę;
• grupy spółgłoskowe;
• teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe

Zobacz w księgarni

 

 

 

Z obserwacji Autorek wynika, iż nauka metodą symultaniczno–sekwencyjną prof. Cieszyńskiej wyzwala w dziecku pozytywne emocje i nastawienie do czytania. Umiejętność czytania pozwala uczniowi na wysoką samoocenę w klasie pierwszej i ułatwia naukę, co działa motywująco i aktywizująco. Wzrasta wyraźnie jego kompetencja komunikacyjna, a czytanie ze zrozumieniem umożliwia szybkie wykonywanie zadań szkolnych.