Warsztaty „Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej” – 25.10.2014 w Krakowie

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”, które odbędą się 25 października 2014 r. w Krakowie.

Trwają zapisy na II GRUPĘ (godz. 14:00-18:00)

Warsztaty składają się z 2 części; koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Program warsztatów:

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Warsztaty opierają się na wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów.

 

Warsztaty dla nauczycieli, logopedów i rodziców

„Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”

25 października 2014 (sobota)

I GRUPA: godz. 9:00-13:00 brak wolnych miejsc

II GRUPA: godz. 14:00-18:00  trwają zapisy

Koszt: 200 zł

Prowadzenie: mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog, terapeuta

Miejsce: Kraków, ul. Podedworze 20 Zobacz mapkę dojazdu

Dojazd: przystanek „Piaski Nowe”, tramwaje 6, 24, 50; autobusy 164, 174, 204, 244

Zapisy:

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 658 66 85

Przedpłata na konto: 16 1500 1487 1214 8004 6800 0000 (w temacie przelewu proszę podać termin szkolenia)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.