Konferencja: „Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” – Bydgoszcz, 11 października 2014

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo WiR oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 1 w Bydgoszczy zapraszają do udziału w konferencji “Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej” pod honorowym przewodnictwem prof. Jagody Cieszyńskiej.

UWAGA! Brak wolnych miejsc na zapisy na konferencję i warsztaty.

 

Konferencja skierowana jest do:
– terapeutów, pedagogów, psychologów i logopedów
– nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
– rodziców dzieci wymagających wspierania rozwoju
– pracowników naukowych i studentów
– lekarzy psychiatrów i pediatrów

Jej celem jest:
Poznanie założeń i wyników badań wczesnej stymulacji rozwoju dziecka
według Metody Krakowskiej i wzbogacenie wiedzy z zakresu:
– rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania
– metod wspomagających rozwój funkcji poznawczych
– kompetencji językowych
– stosowania narzędzi w diagnozie psycho-pedagogicznej i logopedycznej
-wykorzystywania pomocy dydaktycznych w terapii dzieci z trudnościami w komunikacji,
pisaniu i czytaniu.

Nabycie i doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarach:
– terapii neurobiologicznej
– stymulacji ogólnorozwojowej dziecka
– symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania i pisania
– programowania językowego u dzieci z zaburzeniami rozwoju
– diagnozy i terapii wad wymowy.

Wykłady poprowadzą: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, prof. dr hab. Jerzy Vetulani, prof. dr hab.  Lech Witkowski, dr hab. Marta Korendo, dr Justyna Leszka, mgr Katarzyna Sedivy i inni.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15
Otwarcie konferencji – sesja plenarna

9.15 – 9.45
O rozwijaniu jakości czytania: niewidzialne wymiary tekstu jako wyzwanie techniczne. Prof. dr hab. Lech Witkowski

9.45 – 10.45
Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju mowy. Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska

10.45 – 11.30
W jaki sposób poznajemy świat. Prof. dr hab. Jerzy Vetulani

11.30 – 12.15 przerwa kawowa

12.15 – 12.45
Cywilizacyjny wymiar zaburzeń autystycznych. Dr hab. Marta Korendo

12.45 – 13.15
Organizacja i prowadzenie zajęć w oparciu o Metodę Krakowską
w grupie przedszkolnej. Dr Justyna Leszka.

13.15 – 13.45
Torowanie ruchu artykulacyjnego. Mgr Katrzyna Sedivy.

13.45 – 14.15
Dyskusja

SESJA WARSZTATOWA
(jeden warsztat do wyboru, godz. 15.15 – 18.15)

1. Moje sylabki. Metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania.
Mgr Barbara Bauman-Bielawska.
Warsztat certyfikowany (uczestnictwo w warsztacie jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez Organizatora).
2. Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym. Dr Justyna Leszka.
Warsztat certyfikowany (uczestnictwo w warsztacie jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez Organizatora).
3. Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy (praca z serią „Stymulacja i terapia”). Dr hab. Marta Korendo.
Warsztat certyfikowany (uczestnictwo w warsztacie jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez Organizatora).
4. Kształtowanie systemu językowego dzieci z problemami językowymi. Mgr Katarzyna Sedivy.
Warsztat certyfikowany (uczestnictwo w warsztacie jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez Organizatora).

UWAGA! Brak wolnych miejsc na zapisy na konferencję i warsztaty.

Miejsce Konferencji:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ul. Piotrowskiego 12-14 Bydgoszcz (bezpłatny parking przy Focus Mall)


Zobacz mapkę dojazdu

lub zeskanuj kod smartfonem

Opłata konferencyjna 80 zł. Obejmuje udział w konferencji plenarnej (godz. 8.00 – 14.15), materiały konferencyjne, zaświadczenie, bufet kawowy.

Opłata za udział w warsztatach 150 zł. Obejmuje udział w sesji warsztatowej, materiały szkoleniowe i zaświadczenie. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym trzygodzinnym warsztacie.

Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat 19 września 2014r.

Konferencji patronują:
Prezydent Bydgoszczy, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Centrum Metody Krakowskiej