Jak nauczyć czytać dziecko upośledzone umysłowo?

Mój syn ma 9 lat, jest dzieckiem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, nadpobudliwością, zaburzeniami koncentracji i uwagi oraz cechami autystycznymi w zachowaniu. Miał odroczony obowiązek szkolny, obecnie jest uczniem II klasy szkoły integracyjnej. Nie czyta i nie pisze, zna większość samogłosek i parę spółgłosek. Nie wiem jak mam go nauczyć czytać. Czy metoda symultaniczno-sekwencyjna jest odpowiednia również dla niego ?

Porady logopedy:

Pani syn nie ma raczej szans na nauczenie się czytania metodą analityczną poprzez składanie pojedynczych literek, na które z pewnością patrzy jak na wzory graficzne, a nie jak na znaczenie. Uczenie go abstrakcyjnych nazw liter raczej się do tego przyczyniło, bo co to w końcu jest S(y), T(y), M(y). Ma zapewne problem z odkrywaniem sensu. Metoda, którą pracujemy polega m.in. na czytaniu poprzez znaczenia – każdej samogłosce i sylabie nadawane jest znaczenie, co uczy dziecko, że trzeba tego znaczenia szukać w zapisanych znakach. Proszę spróbować – wiele dzieci z podobnymi problemami poprawiło swój poziom funkcjonowania językowego dzięki tej metodzie.

Życzę wytrwałości!
dr Marta Korendo