Jak nauczyć czytać dziecko autystyczne?

Uczę czytać dziecko autystyczne w normie intelektualnej już drugi rok w klasie integracyjnej. W przedszkolu pedagog specjalny prowadził z nim zajęcia indywidualne dwa lata. Uczeń do tej pory rozpoznaje 2 litery (o,i). Literę „a” po 4 latach nauki rozpoznaje tylko prze pomoc wizualizacji ruchowej. Ostatnio otrzymałam z poradni zalecenie by podjąć próbę nauki metodą prof. Cieszyńskiej. Zastanawiam się czy to ma sens skoro uczeń przez 4 lata jest na pierwszym etapie czyli powtarzania.
Pozdrawiam.

Porady logopedy:

Nie wiem, w jaki sposób dziecko było uczone do tej pory oraz np. ile ma lat. W każdym razie trzeba zastosować wszystkie zasady metody symultaniczno-sekwencyjnej, aby pomóc dziecku w opanowaniu języka. Do tych zasad należy kolejność wprowadzania elementów językowych (najpierw samogłoski prymarne – A, U, I), napisane DUŻYM, bezszeryfowym drukiem. Konieczne jest też zachowanie etapów: powtarzanie, rozumienie, nazywanie. Szczegółowe informacje można przeczytać w podręczniku „Kocham uczyć czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej. Jeśli jest to niemówiące dziecko autystyczne, konieczne jest wsparcie Manualnym Torowaniem Głosu. Oddziaływania terapeutyczne muszą zostać ustrukturalizowane ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji językowej.

Pozdrawiam!
dr Marta Korendo