WARSZTATY: „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej” 7.03.2015

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”, które odbędą się 7 marca 2015 r. w Krakowie.

Warsztaty składają się z 2 części; koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

Program warsztatów:

Część 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, ćwiczenia operacji myślowych (układanie sekwencji, pamięć symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo-skutkowe umiejętność przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Część 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdań i tekstów). Warsztaty opierają się na wykonywaniu ćwiczeń przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów.

Warsztaty dla nauczycieli, logopedów i rodziców

„Moje sylabki” – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej”

7 marca 2015 (sobota), godz. 9.00-13.00

Koszt: 200 zł

Prowadzenie: mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog, terapeuta

Miejsce: Kraków, ul. Podedworze 20 (Zobacz mapkę dojazdu)

Dojazd: przystanek „Piaski Nowe”, tramwaje 6, 24, 50; autobusy 164, 174, 204, 244

Zapisy:

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (200 zł) – ostateczny termin wpłat 21.02.2015 , 

nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-860 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać termin szkolenia)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.