Problemy z gramatyką u dziecka (agramatyzmy)

Mam dziecko 6-letnie, które w mowie potocznej stosuje liczne agramatyzmy, ma problemy z  poprawnym budowaniem zdań pojedynczych. Uczy się czytać metodą prof. J. Cieszyskiej – są efekty. Jak jeszcze można udoskonalić pracę z dzieckiem, żeby zlikwidowac te agramatyzmy?

Porady logopedy:

Należy zacząć od ustalenia przyczyny pojawiania się licznych agramatyzmów. Czy dziecko było diagnozowane, czy jest zagrożone dysleksją, jaką ma lateralizację?  Nauka czytania niewątpliwie bardzo ułatwi likwidację problemów z gramatyką. Trzeba jednak wprowadzić elementy glottodydaktyki, czyli w zakresie odmiany uczyć języka polskiego jak języka obcego. Bardzo ważne też, aby nie poprawiać Synka, podając mu prawidłową formę, ale zadawać mu pytania, dzięki którym samodzielnie stworzy poprawne wersje, np. jeśli powie „na płotu”, nie mówić „na płocie”, ale zapytać „na czym?” i dodatkowo podać inne formy, np. stół – na czym?, szafa – na czym? itd.

Życzę sukcesów!
dr Marta Korendo